Monitoren

Het doel van monitoren van klinisch onderzoek is zeker te stellen dat:

  • De rechten en het welzijn van de proefpersonen worden beschermd;
  • De gegevens uit het onderzoek die worden gerapporteerd juist en verifieerbaar zijn in brondocumenten;
  • De uitvoering van het onderzoek in overeenstemming is met het op dat moment geldende protocol, standard operating procedures (SOP’s), ICH-GCP, ICH-GCP R 2.0, ISO14155 en met relevante wettelijke eisen.

PhaseUp begeleidt het onderzoek vanaf de indiening en de selectie van instellingen. Daarna volgen alle monitorbezoeken en de daarbij behorende rapportage tot sluiting van de studie.