Indiening

PhaseUp heeft ervaring met het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor klinisch geneesmiddelenonderzoek (waaronder ATMP’s) en klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen:

  • Assistentie bij indiening van de vergunningsaanvraag bij Ministerie van IenW (benodigd bij gentherapie);
  • Indienen studiedocumenten ter verkrijging van een verklaring van geen bezwaar van de Bevoegde Instantie (CCMO of Ministerie van VWS) ;
  • Indienen onderzoeksdossier ter verkrijging van een positief oordeel van de toetsende commissie (METC of CCMO).

PhaseUp kan u ook van dienst zijn bij andere activiteiten op het gebied van klinisch geneesmiddelenonderzoek en onderzoek met medische hulpmiddelen.